Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210924
06 10.17402/353 https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2552 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>59 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/353 JB 131 59 05 2019 62 71 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Research into leeways in the regions of the Świnoujście– Szczecin fairway on the Szczecin Lagoon</TitleText> A01 Monika Kijewska Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation 1–2 Wały Chrobrego St., 70-500 Szczecin, Poland A01 Lech Kasyk Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation 1–2 Wały Chrobrego St., 70-500 Szczecin, Poland A01 Krzysztof Pleskacz Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation 1–2 Wały Chrobrego St., 70-500 Szczecin, Poland 01 eng