Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210511
06 10.17402/ https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2370 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>35 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 35 05 1989 167 182 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Porównanie własności fizykomechanicznych żyłek na wędy kalmarowe produkcji japońskiej i polskiej</TitleText> A01 Marceli Łączkowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Marek Górzański Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol