Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210728
06 10.17402/ https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2166 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>60 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 60 05 2001 83 92 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Techniczno-prawne aspekty składowania oraz transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych</TitleText> A01 Ewa Abramowska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Jan Krupowies Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol