Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210511
06 10.17402/ https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2142 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>62 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 62 05 2001 81 91 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Kierunki zmian w międzynarodowych przepisach o zapobieganiu zderzeniom na morzu</TitleText> A01 Leszek Plewiński Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol