Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210924
06 10.17402/ https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1336 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>07 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 75 7 05 1975 39 61 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Numeryczna metoda określania błędów namiaru i odległości radarowej, mierzonych ze stacji brzegowej do statku /obiekty/</TitleText> A01 Stanisław Gucma Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol