Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210622
06 10.17402/ https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1328 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>07 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 75 7 05 1975 211 226 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Warunki żeglugi w zatoce św/ Wawrzyńca w czasie zlodzenia</TitleText> A01 Bernard Wiśniewski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Paweł Warzok Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol