Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210728
06 10.17402/ https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/952 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 77 5 05 2005 85 96 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>The Use of Amplitude Demodulation in the Diagnosis of Gearbox Production Quality</TitleText> A01 Arkadiusz Boczkowski Politechnika Śląska Katedra Podstaw Systemów Technicznych 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26 01 eng