English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Behrendt, Cezary
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin e-mail: cebehr@am.szczecin.pl
E-mail c.behrendt@am.szczecin.pl
Author Motorny, Anatoly
Affiliation KPI, Instytut Dyscyplin Ogólnotechnicznych ul. Emelyanowa 203, 236000 Kaliningrad, Rosja
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/959
Abstract The paper demonstrates the influence of soot deposits on the heating surfaces of chosen exhaust gas boilers on the exhaust flow resistance and boiler capacity. The results of computer simulation were compared with experimental results.
Pages 39-46
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords experimental research
Keywords simulation
Keywords exhaust gas boiler
Keywords steam capacity
Keywords gas flow resistance
Title Influence of Soot Deposits on Flow Resistance and Steam Capacity of an Exhaust Gas Boiler
References
  1. Behrendt C., Matematiczeskije modieli funkcjonirowanija sudowogo ener-gieticzeskowo komplieksa s głubokoj utilizaciej tepłoty, Rozprawa habilita-cyjna, Kaliningrad (Rosja) 2004.
  2. Behrendt C., Rybak W., Testing Exhaust Gas Boiler LA 718 D-162 Fitted on the Vessel B-188/I/1, Raport z badań, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, 1995.
  3. Dokumentacja techniczna jednostki B-188, Stocznia Szczecińska S.A., Szczecin 1994.
  4. Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979.
  5. Jensen H., Prevention of soot fires, Aalborg Solutions, No. 1, Kopenhaga 2001.
  6. Soot deposits and fired in exhaust gas boiler, Wydawnictwo firmy MAN-B&W, Kopenhaga 2001.
  7. Tuński T., Symulacja pracy kotła utylizacyjnego z wykorzystaniem jego mo-delu statycznego, Zeszyty Naukowe nr 73, Akademia Morska w Szczecinie, str. 509 – 516, Szczecin 2004.
  8. Wiśniewski S., Wiśniewski T., Wymiana ciepła, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 200.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 0
Published 2005-03-10
Accepted 2005-02-13
Recieved 2005-01-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds