English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Grzebieniak, Robert
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Zakład Siłowni Okrętowych ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin
E-mail r.grzebieniak@am.szczecin.pl
Author Chybowski, Leszek
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Zakład Siłowni Okrętowych ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin
E-mail l.chybowski@am.szczecin.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/938
Abstract This paper presents basic information on the structure of diagnostic tests used for the assessment of the technical state of parts and groups of technical systems. The Bool-ean matrix method is also demonstrated. The construction of bond graphs and state equations, which can be tools for the assessment of technical condition of machines has been presented
Pages 247-255
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords diagnostic test
Keywords Boolean matrix
Keywords bond graphs
Keywords state equations
Title Diagnostic Tests, Bond Graphs and State Equations as Tools in the Assessment of Technical Condition of Machines
References
  1. Chybowski L., Próba zastosowania wybranych testów diagnostycznych do oceny stanu technicznego systemu siłowni okrętowej. Materiały 22 Między-narodowego Sympozjum Naukowe Młodych Pracowników Nauki, Tom Me-chanika. Zielona Góra 2001 r., s. 230-237.
  2. Cichy M., Modelowanie systemów energetycznych, Wydawnictwo Politech-niki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
  3. Grzebieniak R., Zastosowanie wybranych testów diagnostycznych do oceny stanu technicznego wybranych systemów siłowni okrętowych. VII Semina-rium Naukowe Młodych Inżynierów Mechaników, Gdańsk 2004.
  4. Tylicki H., Żółtowska J., Badanie jakości diagnozy maszyn, Diagnostyka vol. 32, 2004, s. 63-70.
  5. Żółtowski B., Podstawy diagnostyki maszyn, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1996 r, s. 309-337.
  6. Żółtowski B., Ćwik Z., Leksykon diagnostyki technicznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1996
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 0
Published 2005-03-10
Accepted 2005-02-13
Recieved 2005-01-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds