English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kwiatkowski, Karol
Affiliation Akademia Techniczno-Rolnicza Zakład Diagnostyki Technicznej al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Author Żółtowski, Bogdan
Affiliation Akademia Techniczno-Rolnicza Zakład Diagnostyki Technicznej al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/931
Abstract In the past years designers' efforts was directed into the reduction of toxic com-pounds produced by vehicle combustion engines. The paper introduces the influence of combustion engine process as well as putting out of combustion process order on growth of toxic compounds emission.
Pages 361-369
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords ecology
Keywords combustion engines
Keywords toxic components of exhaust gases
Title Measurements of Engine Exhaust Gas Components
References
 1. AutoEXPERT nr I 98, Procesy i systemy spalania w ZS, VP, Poznań 1998.
 2. AutoEXPERT nr 7/8 2001, Układy wydechowe silników spalinowych.
 3. Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego, WKiŁ, Warszawa 2002
 4. Gunther H., Diagnozowanie silników wysokoprężnych, WKiŁ, Warszawa 2002.
 5. Kwiatkowski K., Żółtowski B., Ekologiczne aspekty oddziaływania silników wysokoprężnych, Diagnostyka, Wyd. PTDT, vol. 26, 2002.
 6. Kwiatkowski K., Żółtowski B., Zagadnienie zanieczyszczeń środowiska przez silniki spalinowe, Zeszyty Naukowe ATR, Nr 36, Bydgoszcz 2003.
 7. Merkisz J., Wpływ motoryzacji na skażenie środowiska naturalnego, Wy-dawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
 8. Merkisz J., Ekologiczne aspekty sterowania silników spalinowych, Wydaw-nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
 9. Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Tom I i II, Wy-dawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999.
 10. Merkisz J., Mazurek S., Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samo-chodowych, WKiŁ, Warszawa 2004.
 11. Nagórski Z., Swat M., Ograniczenie emisji cząstek stałych pochodzenia mo-toryzacyjnego, Kwartalnik 1/95, Problemy eksploatacji, ITE Radom.
 12. Wajand J.A., Wajand J.T., Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybko obro-towe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 5
Tables 1
Published 2005-03-10
Accepted 2005-02-13
Recieved 2005-01-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds