English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Matuszak, Zbigniew
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail z.matuszak@am.szczecin.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/930
Abstract Selected definitions of technical systems have been characterized. Some of the rela-tions in technical systems have been presented. Models of systems, which can be applied in marine power plants’ research, were demonstrated. Formal tools used for the model-ing of technical systems were also presented.
Pages 371-382
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords technical system
Keywords models of technical systems
Keywords technical systems research
Keywords relations in technical systems
Title Selected Problems in Description of Technical Systems
References
 1. Adamkiewicz W., Hempel L., Podsiadło A., Śliwiński R., Badania i ocena niezawodności maszyny w systemie transportowym, WKiŁ, Warszawa 1983.
 2. Analiza charakterystyk niezawodnościowych złożonego systemu technicznego na przykładzie siłowni okrętowej (cz. II), Raport nr 1998/15 Projektu Badawczego Nr 9T12C07710 Badanie uszkodzeń i rozkładów uszkodzeń złożonych układów technicznych na przykładzie instalacji siłowni okrętowych, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1997, maszynopis.
 3. Dietrych J., System i konstrukcja, WNT, Warszawa 1985.
 4. Gołąbek A., Metodyka badań i oceny niezawodności maszyn w ujęciu systemowym, Materiały XXI Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 1993, nt. Kształtowanie i obliczanie niezawodności obiektów technicznych w procesie ich projektowania, s. 93 – 110.
 5. Gotowość naprawialnych urządzeń siłowni okrętowych, Raport nr 1997/10 Projektu Badawczego Nr 9T12C07710 Badanie uszkodzeń i rozkładów uszkodzeń złożonych układów technicznych na przykładzie instalacji siłowni okrętowych, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1997, maszy-nopis.
 6. Hall A.D., Podstawy techniki systemów, PWN, Warszawa 1969.
 7. Kececioglu D., Reliability Analysis of Mechanical Components and Sys-tems, Nuclear Engineering Design, nr 19/1972, s. 259 – 290.
 8. Kinreghlan A., Juh-Bin K., Finite – element Based Reliability Structural Safety and Reliability, I COSSAR '85.
 9. Klira J. (red.), Ogólna teoria systemów, WNT, Warszawa 1976.
 10. Murzewski J., Niezawodność konstrukcji inżynierskiej, Arkady, Warszawa 1989.
 11. Ruta R., Mazurkiewicz A., Modelowanie symulacyjne systemów eksploata-cji, MCNEMT, Radom 1991.
 12. Wojciechowicz B., Ziemba S., Zadania nauki w budowie maszyn. ZEM, z. 3 – 4/1986, s. 433 – 444.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 1
Tables 0
Published 2005-03-10
Accepted 2005-02-13
Recieved 2005-01-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds