English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Igielski, Michał
Affiliation Gdynia Maritime University, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science 81-87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland
E-mail m.igielski@wpit.umg.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2576
Abstract This article presents topics related to the main stakeholders of enterprises in the 21st century – employees operating in a market dominated by globalization and technological progress. To a large extent, they determine the competitive position of their organizations. To this end, the author describes the expectations of Polish employees as key stakeholders of the organization in which they are employed. Moreover, the author defines and describes the conditions that must be met to optimize the use of their potential. Good relations with this group of stakeholders is the basis for creating business strategies in the 21st century. The author also presents a description of his own research, which concerns the analysis of actions taken by companies aimed at creating optimal working conditions for their employees; this is also the main goal of this article. The analysis of source materials and research results indicated that employees played a large role in organizations and the need to implement dedicated tools and management methods. It should be obvious that the new economic realities force companies to invest in intangible resources, as it is thanks to them that it is possible to achieve market success. The main feature of companies that seek to achieve success is social sensitivity, which is manifested by a series of actions aimed at meeting the expectations of employees.
Pages 107-114
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords stakeholder
Keywords classification
Keywords satisfaction
Keywords employee expectations
Keywords motivation
Keywords modern economy
Title Employees as key stakeholders in 21st-century enterprise: good practices
References
 1. Bartkowiak, G. (2009) Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE Press.
 2. Donaldson, T. & Preston, L. (1995) The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications. Academy of Management Review 20, 1, pp. 65–91.
 3. Frączkiewicz-Wronka, A. (2012) Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną. Katowice: Śląsk Press.
 4. Freeman, R.E. (1984) Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 5. Gros, U. (2003) Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: PWN Press.
 6. Grucza, B. (2012) Podręcznik angażowania interesariuszy. Tom 1: Praktyczne spojrzenie na zaangażowane interesariuszy – Przewodnik. Warszawa: Bizarre Press.
 7. Grzeszczyk, T. (2006) Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Warszawa: Placet Press.
 8. Hill, Ch.W.L. & Jones, G.R. (1995) Strategic Management Theory: An Integrated Approach. Boston: Hougton Mifflin.
 9. Laszlo, Ch. (2005) The Suistainable Company. How to Create Lasting Value Through Social and Environmental Performance. Washington: IslandPress.
 10. Lewicka, D. (2010) Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
 11. Obłój, K. (2007) Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 12. Paliwoda-Matiolańska, A. (2005) Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. In: Brydulak, H., Gołębiowski, T. (Eds) Wspólna Europa: zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 13. Sak-Skowron, M. & Skowron, Ł. (2017) Determinanty satysfakcji z pracy – studium teoretyczne. Marketing i Zarządzanie 2 (48), pp. 243–253.
 14. Schulz, D.P. & Schulz, S.E. (2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN Press.
 15. Sedlak & Sedlak (2017) Report: Expectations towards employers. [Online]. Available from: http://www.rynek.pl [Accessed: June 10, 2019].
 16. Smolska, M. (2016) The stakeholder relationship management: how to create relational capital in a company. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 3, pp. 307–322.
 17. Springer, A. (2011) Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania 9, 4 (34), pp. 162–180.
 18. Wachowiak, P. (2014) Pracownik – kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny 4 (351), pp. 289–298.
 19. Wexley, K.N. & Youkl, G.A. (1984) Organizational Behavior Personnel Psychology. Homewood: R.D. Irwin.
 20. Zaleśna, A. (2018) Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Przegląd Organizacji 4, pp. 46–51.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 4
Tables 0
DOI 10.17402/378
Published 2019-12-27
Accepted 2019-10-15
Recieved 2019-08-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds