English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Lubińska, Natalia
Affiliation Confucius Institute at University of Gdansk 8 Bażyńskiego St., 80-309 Gdańsk, Poland
E-mail natalia.lubinska@ug.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2574
Abstract This paper presents trade between China and Europe along the historical Silk Road, based on the materials from the Warsaw press published in the second half of the 19th century. The 19th century was a period of intense military actions led by the European empires in the Far East. The defeat of the Qing Dynasty during the Opium Wars marked the so-called cutting of the “Chinese cake” and the gradual fall of the empire. The events of this period caused an increased interest in the subject of the Middle Kingdom among Europeans and also in the Polish press.
Pages 122-130
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords history of trade
Keywords Silk Road
Keywords Polish press
Keywords 19th century
Keywords China
Keywords colonialism
Title Tales from the Silk Road – a snapshot of trade with China in the Polish press during the second half of the 19th century
References
 1. Beckwith, C.I. (2009) Empires of the Silk Road. A History of the Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton: University Press.
 2. Bizon, W. & Lubińska, N. (2018) Development of knowledge in the pre-industrial era – a historical perspective. SHS Web of Conferences 57, 01005, pp. 1–9.
 3. Boulnois, L. (1968) Szlakiem jedwabiu. Warszawa: PWN.
 4. Boxer Protocol (1901) Settlement of matters growing out of the Boxer Uprising [Online] Available from: https://www. loc.gov/law/help/ [Accessed: July 15, 2019].
 5. Budnikowski, A. (2006) Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Christian, D. (2000) Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Road in World History. Journal of World History 11, 1, pp. 1–26.
 7. Fairbank, J.K. (1996) Historia Chin: Nowe spojrzenie. Gdańsk: Marabut.
 8. Fenby, J. (2009) Chiny: Upadek i narodziny wielkiej potęgi. Kraków: Znak
 9. Frankopan, P. (2015) Jedwabne szlaki. Nowa historia świata. Warszawa: W.A.B.
 10. Gębarowicz, M. (1973) Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI–XVIII w. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 11. Glisczyński, M. (1859) Rozmaitości naukowe i literackie. Warszawa: self-published.
 12. Greenberg, M. (1970) British trade and the opening of China, 1800–1842. Cambridge: University Press.
 13. Gutkowska-Rychlewska, M. (1968) Historia ubiorów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 14. Hübner, W. (2016) O wielkiej tradycji Szlaku Jedwabnego i jego znaczeniu dla współczesności. In: Hübner, W. (Ed.) Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego: tradycja kształtująca przyszłość. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
 15. Iwanicki, L. (1894) Znaczenie drogi żelaznej syberyjskiej. Ateneum: pismo naukowe i literackie 4 (76), pp. 240–250.
 16. Jaroszewska, B. (1894) Beniowski w świetle nowszych badań. Ateneum: pismo naukowe i literackie 2 (74), pp. 316–329.
 17. Kadulska, I. & Włodarski, J. (2008) Słowo wstępne. In: Kadulska, I., Włodarski, J. (Eds) Początki wiedzy o Chinach w Polsce. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 18. Kajdańska, A. & Kajdański, E. (2007) Jedwab: szlakami dżonek i karawan. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Kajdański, E. (2005) Długi cień wielkiego muru. Jak Polacy odkrywali Chiny. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 20. Kałuski, M. (2001) Polacy w Chinach. Warszawa: Pax.
 21. Kański, W. (1979) Chiny a świat zewnętrzny. Warszawa: Książka i Wiedza.
 22. Kąkol, P. & Reglińska-Jemioł, A. (2008) Chinoiserie w sztukach widowiskowych w Polsce XVIII wieku. In: Kadulska, I., Włodarski, J. (Eds) Początki wiedzy o Chinach w Polsce. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 23. Kluk, K. (1805) Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza […]. [Online] Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów. Available from: http://kpbc.umk.pl/dlibra/. [Accessed: July 23, 2019].
 24. Kmiecik, Z. (1970) Z dziejów czasopism naukowych w Królestwie Polskim w latach 1864–1885. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 9, 4, pp. 487–503.
 25. Konior, J. (2013) Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w. (na przykładzie misji jezuickich). Kraków: WAM.
 26. Latow, J. (2010) Wielki Jedwabny Szlak jako prolog gospodarki światowej. Ekonomia Międzynarodowa 1, pp. 5–25.
 27. Marchlewski, J.B. (1900) Kwestya chińska w oświetleniu ekonomiczno-społecznem. Ateneum: pismo naukowe i literackie 3 (99), pp. 411–460.
 28. Marchlewski, J.B. (1901) Kronika ekonomiczna (zagraniczna). Ateneum: pismo naukowe i literackie 1 (101), pp. 132–151.
 29. N.T. (1895) Na azyatyckim wschodzie. Ateneum: pismo naukowe i literackie 4 (80), pp. 78–99.
 30. Odyniec, W. & Włodarski, J. (2001) Cesarstwo chińskie w świadomości Polaków. In: Włodarski, J. (Ed.) Chiny w oczach Polaków. Gdańsk: Marpress.
 31. P. St. (1893) Droga żelazna syberyjska (z mapą). Ateneum: pismo naukowe i literackie 2 (70), pp. 429–445.
 32. Plain Truth (1900a) Na szerokim świecie. Wędrowiec 6, pp. 109–110. Available from: http://bcul.lib.uni.lodz.pl [July 18, 2019].
 33. Plain Truth (1900b) Na szerokim świecie. Wędrowiec 24, pp. 469–470.
 34. Plain Truth (1900c) Na szerokim świecie. Wędrowiec 26, pp. 509–510.
 35. Plain Truth (1900d) Na szerokim świecie. Wędrowiec 36, pp. 713–714.
 36. Plain Truth (1900e) Na szerokim świecie. Wędrowiec 39, pp. 773–774.
 37. Plain Truth (1900f) Na szerokim świecie. Wędrowiec 52, pp. 1033–1034.
 38. Plain Truth (1901a) Na szerokim świecie. Wędrowiec 25, pp. 493–494.
 39. Plain Truth (1901b) Na szerokim świecie. Wędrowiec 37, pp. 733–734.
 40. Rodziński, W. (1974) Historia Chin. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 41. Schell, O. & Delury, J. (2013) Wealth and Power, China’s long march to the twenty-first century. London: Abacus.
 42. T. J-Ch. (1900) Zwyczaje i obyczaje Chińczyków. Wędrowiec 32, pp. 634, Available from: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/ dlibra [Accessed: July 18, 2019].
 43. Tarasiewicz, K. (2009) Kawa i herbata na ziemiach polskich: handel, konsumpcja, obyczaje. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 44. Timkowskij, E.F. (1828) Podróż do Chin przez Mongolię w latach 1820 i 1821. Lwów. Available from: https://www. dbc.wroc.pl/dlibra [Accessed: July 14, 2019].
 45. Warnke, S. (1876) Na przełaj świata – koleje azyatyckie. Ateneum: pismo naukowe i literackie 3 (7), pp. 167–196, dokończenie (1877a) 3 (7), pp. 315–495. Available from: https://crispa.uw.edu.pl [Accessed: July 12, 2019].
 46. Warnke, S. (1877b) Przewalskiego podróż po Mongolii i północnym Tybecie. Ateneum: pismo naukowe i literackie 3 (7), pp. 315–345.
 47. Wędrowiec (1863a) Porcelana. Wędrowiec 10, pp. 171–174. Available from: http://bcul.lib.uni.lodz.pl [Accessed: July 18, 2019].
 48. Wędrowiec (1863b) Tkaniny i ich fałszowanie przez fabrykantów. Wędrowiec 16, pp. 254–255. Available from: http:// bcul.lib.uni.lodz.pl [Accessed: July 18, 2019].
 49. Wędrowiec (1900) Teczka Wędrowca. Wędrowiec 22, pp. 435–436. Available from: http://bcul.lib.uni.lodz.pl [Accessed: July 18, 2019].
 50. Weggel, O. (2006) Chiny. Warszawa: Cyklady
 51. Wood, F. (2002) The Silk Road, Two thousand years in the heart of Asia. London: The British Library.
 52. Zasławska, D. (2009) Sztuka chińska w zbiorach Jana III Sobieskiego w Wilanowie. In: Wasilewska, J. (Ed) Sztuka Chin. Warszawa: Neriton.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 0
Tables 0
DOI 10.17402/380
Published 2019-12-27
Accepted 2019-11-08
Recieved 2019-08-18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds