English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Bernacki, Dariusz
Affiliation Maritime University of Szczecin
E-mail d.bernacki@am.szczecin.pl
Author Lis, Christian
Affiliation University of Szczecin
E-mail Christian.Lis@usz.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2554
Abstract This study aims to identify and quantify the economic benefits of eliminating collisions between two transport systems: rail and inland waterway transport. The collision between transport systems is caused here by the obsolete structure of a railway drawbridge, which constitutes an element of the railway line used by freight and passenger transport and is located on the main inland waterway used by inland waterways freight transport. Railway transport results in limitations of inland waterway transport and, vice versa, inland waterways transport blocks railway transport during lifting of the bridge span. In the case of railway transport, the low capacity of the single-track railway bridge constitutes an additional limitation of the development of transportation. There are plans to eliminate the collision in the regional transport system by constructing a new railway bridge in place of the old drawbridge. The effects of the transportation infrastructure improvement were measured directly for both rail and inland water freight systems as well as the result of the interaction between passenger rail and car and bus transport. In order to compare the different types of impact, the effects of different actions were valued in monetary terms. The planned intervention, as investigated here, will lead to reductions in the cost of time of inland waterways freight transport and costs of time of rail passenger and freight transport and a decrease in the external costs of transport. This will make possible transportation services that are both cheaper and more reliable.
Pages 43-52
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords elimination
Keywords collision
Keywords railway bridge
Keywords inland navigation
Keywords transport
Keywords systems
Title Elimination of modal collision: railway bridge over the Regalica River
References
 1. Bernacki, D. (2011) Uwarunkowania i czynniki wprowadzenia opłat za korzystanie z infrastruktury transportu w żegludze śródlądowej. Logistyka 6, pp. 4537–4550.
 2. Bernacki, D. (2013) Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego. Logistyka 6, pp. 30–38.
 3. Bernacki, D. & Lis, Ch. (2019a) Cost-Benefit Analysis „Facilitating sustainability of Baltic Sea MoS to hinterland: lifting modal collision: railway bridge over Regalica River”. Szczecin.
 4. Bernacki, D. & Lis, Ch. (2019b) Transport and economic effects related to the restoration of the navigability of the fairway on the Lake Dąbie. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 59 (131), pp. 53–61.
 5. Cost-Benefit Analysis (2016) Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: Vademecum Beneficjenta. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa.
 6. De Jong, G., Kouwenhoven, M., Bates, J., Koster, P., Verhoef, E., Taavasszy, L. & Warffemius, P. (2014) New SP-values of time and reliability for freight transport in the Netherlands. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 64, pp. 71–87.
 7. ECORYS (2005) Charging and pricing in the area of inland waterways. Practical guideline for realistic transport pricing. Final report. Ecorys Transport and Mettle, Rotterdam.
 8. ECT (2011) External Costs of Transport in Europe. Update Study for 2008. CE Delft, Infras, Fraunhofer ISI.
 9. Feasibility study (2016) Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Etap II: Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych. Szczecin.
 10. Feasibility study (2017) Studium wykonalności „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”. Szczecin.
 11. HEATCO (2006) Developing harmonized European approaches for transport costing and project assessment. IER.
 12. IMPRINT-NET (2008) Implementing pricing reforms in Transport – Networking. Final Report. Brussels.
 13. Kotowska, I., Mańkowska, M. & Pluciński, M. (2017) Analiza popytu na usługi transportowe na Odrzańskiej Drodze Wodnej w związku z zapewnieniem warunków III klasy żeglugowej (odcinek Malczyce–Widuchowa). SWECO Consulting i VECTUM Analizy Transportowe S.C. Poznań.
 14. Lakshmanan, T.R. & Anderson, W.P. (2002) Freight Transportation: Improvements and the Economy. Appendix B. Transportation Infrastructure, Freight Services Sector and Economic Growth: A Synopsis. A White Paper prepared for The U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Washington DC.
 15. Niebieska Księga (2015) Nowa edycja. Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach. Warszawa.
 16. Van Der Horst, M.R. & De Langen, P.W. (2008). Coordination in hinterland transport chains: A major challenge for the seaport community. Maritime Economics & Logistics 10, 1–2, pp. 108–129.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 10
DOI 10.17402/351
Published 2019-10-04
Accepted 2019-09-12
Recieved 2019-05-24


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds