English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Szatten, Dawid
Affiliation Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Author Habel, Michał
Affiliation Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Author Babiński, Zygmunt
Affiliation Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
E-mail instgeo@ukw.edu.pl
Author Schoeneich, Marta
Affiliation Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
E-mail m.schoeneich@am.szczecin.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2546
Abstract The Lower Vistula River is a Polish part of inland waterways E40 that has a comparatively low waterway class (Ib – III; excluding Wloclawek Reservoir part – Va), and projects and works should be undertaken to improve the waterway class conditions. This also depends upon the ratification of the AGN agreement by Poland, which obliges the country to adapt the main waterways to at least the fourth class of navigability. A catalog of investment activities must contain environmental objectives due to the inclusion of Lower Vistula River in the Natura 2000 protected areas network. This research includes an analysis of the impact on the inland waterway transport of the investments included in the Vistula River Basin Management Plans (RBMP). These documents make it possible to rationally manage water resources (also in the waterway transport) and indicate actions aimed at maintaining them for future generations. Therefore, in line with the Water Framework Directive recommendations, all planned investments should have a minimal environmental impact. In the coming years, large-scale infrastructure investments are planned, which will allow the waterway transport conditions to be improved and the environmental goals of the Water Framework Directive (WFD) to be achieved.
Pages 120-126
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords River Basin Management Plans (RBMP)
Keywords Water Framework Directive (WFD)
Keywords inland waterway transport development
Keywords inland management strategies
Keywords Water Law Act
Keywords nvironmental pressures of the investments
Keywords environmental impact assessment
Keywords Lower Vistula River
Title Possibilities of inland waterway transport development on the Lower Vistula River from 2020–2030, considering River Basin Management Plans
References
 1. Achrem, E. & Gierszewski, P. (2007) Zbiornik Włocławski. Bydgoszcz: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
 2. Babiński, Z. (2002) Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Włocławskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 3. Babiński, Z. (2013) Rewitalizacja dróg wodnych szansą na przywrócenie ich znaczenia środowiskowego i gospodarczego (na przykładzie dolnej Wisły – MDW E 40). Gospodarka Wodna 6, pp. 236–237.
 4. Brons, M. & Christidis, P. (2012) External Cost Calculator for Marco Polo Freight Transport Project Proposals. JRC Scientific and Policy Reports, Office of the European Union, Luxembourg.
 5. Directive 2000/60/EC (2000) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for the Community action in the field of water policy – Water Framework Directive (WFD). Official Journal L 327, 22/12/2000 P. 0001 – 0073.
 6. Directive 2009/147/WE (2009) Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
 7. Directive 92/43/EWG (1992) Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 8. Dynowska, I. (1984) Runoff regime change as a result of influence of storage reservoirs. Czasopismo Geograficzne 55(3), pp. 301–316 (in Polish).
 9. European Agreement (1996) European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN). Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee, Geneva.
 10. European Commission (2008) Climate & Energy Package 2020. European Commision, Luxemburg.
 11. Fremont, A. & Franc, P. (2010) Hinterland transportation in Europe: Combined transport versus road transport. Journal of Transport Geography 18(4), pp. 548–556.
 12. Geoportal (2019) [Online] Available from: http://geoportal. gdos.gov.pl [Accessed: May 29, 2019].
 13. Glazik, R. (1978) Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolinie. Dokumentacja Geograficzna, z. 2–3, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagodspodarowania.
 14. Głuchowska, B. & Kasiorek-Godyń, I. (2010) Zarządzanie wodami w Polsce na przykładzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. In: Mońka, B. (Ed.) Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry. Wrocław: PZITS, pp. 321–331.
 15. Grela, J., Słota, H. & Zieliński, J. (Eds) (1999) Dorzecze Wisły – monografia powodzi lipiec 1997. Warsaw: IMiGW.
 16. Habel, M., Szatten, D. & Nadolny, G. (2017) Warunki hydrologiczno-nawigacyjne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 17. Journal of Laws (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Journal of Laws 2002, No. 77, item 695.
 18. Journal of Laws (2004) Nature Conservation Act. Journal of Laws 2004, No. 92, item 880.
 19. Journal of Laws (2016) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Journal of Laws 2016, item. 1911.
 20. Journal of Laws (2017) Water Law Act. Journal of Laws 2017, item 1566.
 21. Location study (2018) Location study for the Investment Project Entitled: Multimodal platform based on water, rail, road and air transport with a logistics-storage centre and a river port located in the indicated area of the left-bank of the Vistula River (km 766–771), considering the area of the City of Bydgoszcz and Commune of Solec Kujawski. Toruń: Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 22. Map of the Polish Hydrographic Division (2007) Department of Hydrography and Morphology of River Channels Institute of Meteorology and Water Management. Available from: http://mapa.kzgw.gov.pl/ [Accessed: December 10, 2016].
 23. Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation (2016) The Assumptions of the Development Programmes for Inland Waterways in Poland for the years 2016–2020 with an outlook to the year 2030. Warszawa: Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation.
 24. Ostojski, M., Walczykiewicz, T. & Maciejewski, M. (Eds) (2011) Dorzecze Wisły – monografia powodzi maj- -czerwiec 2010. Warsaw: IMGW-PIB.
 25. SRT (2013) Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Warsaw: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 26. Statistical yearbook (2018) Statistics Poland: Warsaw.
 27. Steg, L. & Gifford, R. (2005) Sustainable transportation and quality of life. Journal of Transport Geography 13, 1, pp. 59–69.
 28. Syvitski, J.P.M. & Kettner, A.J. (2011) Sediment flux and the Anthropocene. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, physical and Engineering Science 369, pp. 957–975.
 29. Szatten, D., Habel, M. & Babiński, Z. (2017) Czynniki warunkujące żeglugę na Wiśle. Gospodarka Wodna 11, pp. 352–354.
 30. White Paper (2011) Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Luxemburg: European Commission.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 1
Tables 0
DOI 10.17402/359
Published 2019-10-04
Accepted 2019-09-21
Recieved 2019-08-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds