English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Abramowska, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Krupowies, Jan
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2166
Abstract Przedstawiono aktualny stan rozwiązań techniczno-prawnych, dotyczących składowania oraz transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Na świecie obserwuje się ciągły wzrost liczby reaktorów jądrowych i związane z tym znaczne nagromadzenie odpadów radioaktywnych. Rośnie takie tonaż ładunków radioaktywnych w transporcie morskim. Istnieje zatem pilna potrzeba opracowania i wprowadzenia w tycie kompleksowego i długofalowego planu unieszkodliwiania, składowania i bezpiecznego transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Tylko właściwa i ogólnie przyjęta gospodarka w tym zakresie, a nie stosowanie doraźnych i tymczasowych rozwiązań, może skutecznie zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi i środowisku naturalnemu.
Pages 83-92
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Techniczno-prawne aspekty składowania oraz transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych
Type Review article
References
 1. Abramowska E., Abramowski T.: Odpady radioaktywne w środowisku morskim. Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska. Gdańsk 1998, nr 1.
 2. Abramowska E., Jóźwiak Z.: Skażenia radioaktywne środowiska morskiego. Explo-Ship 99. Problemy eksploatacji statków morskich i śródlądowych oraz urządzeń portowych. WSM Szczecin 1999.
 3. Abramowska E., Krupowies JOchrona mórz przed zanieczyszczaniem chemikaliami. Sympozjum naukowe pt. Ekologiczne aspekty funkcjonowania jednostek pływających marynarki wojennej, statków i portów morskich. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2000.
 4. Code for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes in Fiask on Board Ships. 1MO Rez. A-748 (18) 1993
 5. INF Code to become mandatoiy. 1MO News. 1999 nr 3.
 6. International Maritime Dangerous Goods Code. 1MO London. 1992. (IMDG Codę) + Supplement (Emergency procedures, Medical First Aid Guide).
 7. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji z 29.12.1972. Dz.U. RP 1974, nr 11 oraz Oświadczenie Rządowe z 26.03.1997 w sprawie wejścia w życie poprawek do Załączników I, II i III do konwencji.
 8. Korzeniewski K.: Ochrona środowiska morskiego. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 9. Long - term work plan of the Organization (up to 2002). IMO - MEPC 1996, Resolution A. 836/19/
 10. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. SOLAS 1994, Gdańsk 1998.
 11. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Marpol 73/78). Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1997.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2001-04-10
Accepted 2001-03-14
Recieved 2001-02-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds