English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Jonczek, Małgorzata
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2146
Abstract Przedstawiono zasady działania systemów/ elektronicznej wymiany danych, korzyści oraz możliwości ich stosowania w systemach informacyjnych uczestników procesu transportowego. Zaprezentowano projekt BOPCom. jego główne funkcje (z pominięciem zagadnień technicznych), jako przykład praktycznego zastosowania EDI w procesie wymiany informacji w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego
Pages 45-54
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title System BOPCom jako przykład zastosowania EDI w transporcie
Type Review article
References
  1. Kondratowicz L.: EDI w logistyce transportu Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999
  2. Korzeń Z. (red): Logistyka w transporcie towarow Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998
  3. Rydzkowski W Czynniki kształtujące logistyką w Polsce na tle tendencji europejskich, „Logistyka” 2000, nr 3.
  4. Hałas E.: Elektroniczna wymiana danych (EDI) między przedsiębiorstwem a bankiem. „Logistyka” 1998, nr 4
  5. Gołembska E (red.) Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa, Poznań 1999
  6. Źródła w internecie
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2001-08-15
Accepted 2001-07-14
Recieved 2001-06-16


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds