English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Plewiński, Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2142
Abstract Obecna wersja przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu stosowana na wodach dostępnych przez statki morskie, obowiązuje jut ponad 23 lata W tym okresie miały miejsce zarówno poważne, jak i „kosmetyczne" korekty i uzupełnienia ich treści Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja i analiza ważniejszych zmian, w powiązaniu z właściwą interpretacją odpowiednich prawideł Podjęto również próbę oceny dotychczasowej nowelizacji analizowanych przepisów w aspekcie bezpieczeństwa na morzu
Pages 81-91
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Kierunki zmian w międzynarodowych przepisach o zapobieganiu zderzeniom na morzu
Type Review article
References
  1. Convention on the International Rcgulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 International Maritime Orgamzation London 1990
  2. Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. 1972 Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdym Gdynia 1995
  3. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu PRS Gdańsk 1993.
  4. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu 1972 Wyd Morskie Gdańsk 1978
  5. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu 1972. Wyd 2, zm Wyd Morskie Gdańsk 1983
  6. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu WSM Szczecin 1994
  7. Rymarz W. Podręcznik międzynarodowego prawa drogi morskiej Wyd Trademar Gdynia 1995.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2001-08-15
Accepted 2001-07-14
Recieved 2001-06-16


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds