English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gucma, Stanisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail s.gucma@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1336
Abstract Określono analityczne podstawy obliczenia błędu odległości i namiaru radarowej stacji brzegowej korzystając z pozycji bazowej otrzymanej za pomocą pomiarów kątów poziomowych. Na podstawie rozwiązań analitycznych zbudowano algorytm oraz program na emc ODR 1003.
Pages 39-61
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Numeryczna metoda określania błędów namiaru i odległości radarowej, mierzonych ze stacji brzegowej do statku /obiekty/
Type Original scientific article
References
  1. Buhanowskij I.L.: Radiolokacyjonnuje metody sudowozdienija. Transport. Moskva 1970.
  2. Kondrashinin V.T.: Tiserija osibok. Transport. Moskva 1969.
  3. Shiegoliev V.I.: Bieriegowyje RLS w sudowozdianii. Transport. Moskva 1971.
  4. Praca zbiorowa. Leitfaden der Navigation-Fwnknawigation. Transpress VEB.... Berlin 1972.
  5. Praca zbiorowa. Nowyje tiechnicieskija ariadstwa sudowozdienija. Transport. Moskva 1973.
  6. Praca zbiorowa wykonana na zlecenie SUM w Szczecinie. Badanie nad możliwością radaryzacji toru wodnego, Świnoujście - Szczecin. WSM Szczecin 1974.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 1
Published 1975-01-02
Accepted 1974-12-06
Recieved 1974-11-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds