English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Jagniszczak, Igor
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail dum@umgdy.gov.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1334
Abstract Określono matematyczny model automatycznego wykreślania drogi statku według danych zliczenia oraz według pomiaru parametrów dwóch izolinii systemów hiperblicznych. Omówiono okresowe korelację pozycji. Wykreślanie drogi statku przeprowadzono na podstawie najbardziej prawdopodobnej pozycji.
Pages 87-109
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Automatyczne wykreślanie drogi statku /plotting/ z zastosowaniem techniki analogowej.
Type Review article
References
  1. Gucma S., Walczak A.: Wybrane zagadnienia teorii linii pozycyjnej. Skrypt WSM Szczecin 1973.
  2. Jagniszczak I.: Kompleksowy system nawigacyjny. Zeszyty Naukowe WSM Szczecin 1975, nr 6.
  3. Jagniszczak I.:Częstotliwość korekcji pozycji statku w kompleksowych systemach nawigacyjnych. Zeszyty Naukowe WSM Szczecin 1975, nr 6.
  4. Jagniszczak I.: Dokładność zliczenia drogi statku. Technika i Gospodarka Morska. Gdańsk: 1973 nr2.
  5. Jagniszczak I.: Matiematicieskije osnowy awtomaticieskoji prokładki trajektorii dwizienija sudna. Praca doktorska. Wyższa Inżynierska Szkoła Morska im. adm. Makarowa. Leningrad 1975 /oryginał w języku rosyjnskim/.
  6. Olechowskij W., Andriejew A., Lewin A., Jakowliew W. : Awtomatizacja promysłowego sudowozdianija i takticeskoje uprawlenija promysłoa. Piacowaja Promyslennost. Moskwa 1970.
  7. Popieko G., Sołomatin E.: Nawigacja. Leningrad 1961.
  8. First result from "Seiko Maru" Computer Operation. Shipbuild and Shipp. Rac. 1971. 117, nr 2.
  9. A new arrangament for automatic racording of ships track on chart. Furuno Electric Develops. Zosen. 1970, 15, nr 7.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 11
Tables 0
Published 1975-01-02
Accepted 1974-12-06
Recieved 1974-11-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds