English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kaźmierski, Wojciech
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1332
Abstract Omówiono zjawisko występowania slammingu i jego wpływ na kadłub statku. PRzedstawiono sposób obliczania prawdopodobieństwa powstania slammingu, jak również wyznaczania prędkości statku, przy której slamming nie nastąpi. Zaproponowano wprowadzenie do obliczeń trasy optymalnej ograniczenia slammingu.
Pages 127-138
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Slamming jako ograniczenie przy wyborze optymalnej trasy
Type Review article
References
  1. Bordaj I.K.: Kacka sudow na morskom wołnienii. Sudostrojenie. Leningrad 1969.
  2. Cuwikowskij G.S: Usłowija bezudarnogo pławanija na wołnienii. Sudostrojenia 1965, nr 6.
  3. Gerristaman I.: Ship speed at sea. Ship on Werift. 171. 38, nr 3 55-56.
  4. Kozyr L.A., Akajutin L.P.: Uprawlienje sudnom w storm. Moskwa. Transport 1973.
  5. Lipia W.B., Kondrikow D.W.: Inzenierna ocanka moriechodnosti sudna w usłowiach bałłastnogo pławanije. Trudy CNII MF wyp. 137 1970.
  6. Ochi K.M.: Prediction of Occurance and Servarety of SHip Slamming at sea. 5th Symposium on Naval Hydrodynamics. Bergen 1964.
  7. Tick L.J.: Certain Probatitias Associated with Bo Submergence and Ship Slamming in Irregular Seas. J. of Ship Research. June 1958.
  8. Wasiliew K.P.: Naiwygodniejsije puti pławanija sudow w moriach i okieanach w zawisiomstii ot zadannych gidosietiaorołogicieskich usłowij. Trudy Gidromietcentra SSSR Leningrad 1962.
  9. Walczak A., Wiśniewski B.: Wpływ warunków hydrometeorologicznych na wielkość kąta dryfu i na zmiany prędkości statku. Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie 1973, nr. 3
  10. Wróbel F.: Kalkulator sztormowania. TGM 1964 nr 5.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 2
Published 1975-01-02
Accepted 1974-12-06
Recieved 1974-11-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds