English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kabaciński, Jerzy
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Trojanowski, Jacek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1329
Abstract W artykule podano krytyce obowiązujące przepisy Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej z 1960 roku. Omówiono także test, przeprowadzony podczas kursów doskonalenia kadr oficerskich na symulatorze radarowym dotyczący wyboru manewru podczas ograniczonej widzialności. W dalszej części przedstawiono propozycję dr E.S. Calvarta zwaną "anticlockiss rotation", jako jedną z zaprezentowanych podczas dyskusji poprzedzających ukazanie się Konwencji o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu w roku 1972. Jako wniosek końcowy zaprezentowano diagram manewrowy kpt. A.N. Cockcroft'a wraz z omówieniem. Jest on najlepszym rozwiązaniem z dotychczas proponowanych, zawiera w sobie wiele elementów dobrych doświadczeń i nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami.
Pages 203-209
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Przepisy MPDM a wybór manewru podczas ograniczonej widzialności
Type Review article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 0
Published 1975-01-02
Accepted 1974-12-06
Recieved 1974-11-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds