English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wiśniewski, Bernard
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail b.wisniewski@am.szczecin.pl
Author Warzok, Paweł
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1328
Abstract W artykule przeanalizowano najnowsze dane dotyczące zimowego przejścia przez Zatokę Św. Wawrzyńca. W zależności od warunków lodowych podane są różne warianty podejścia do Quebec, oraz charakterystyka warunków hydrometeorologicznych na przejściu.
Pages 211-226
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Warunki żeglugi w zatoce św/ Wawrzyńca w czasie zlodzenia
Type Review article
References
  1. Canadian Ports and Seaway Directory, 1974
  2. Ingram R.G., Johannessen O.M., Pounder E.R.: A pilot study of ice drift in Qulf of St. Lawrence. Marine Sci. Centre, Manuscr. Rep., 1968, Nr 5, 17 p.
  3. Matheson K.M.: The meteorological affect on ics in the Qulf of St. Lawrence. Marine Sci. Centre, Manuscr. Rep., 1987, Nr 3, 110 p.
  4. Navigation during the 1957 - 1968 winter. The Lower St. Lawrence and Qulf. Develop. Associst., Montreal 1968, 20 p.
  5. Smirnov W.L.: Lodewyje usłowije pławanija sudov w wodach kanadske - alaskinskoj Arktiki. Gidromistieoizdat. Leningrad 1974.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 4
Tables 4
Published 1975-01-02
Accepted 1974-12-06
Recieved 1974-11-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds