Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20190626
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2267 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>54 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 97 54 05 1997 9 24 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Analiza i ocena zmian w krajowym systemie normalizacyjnym</TitleText> A01 Ruta Leśmian - Kordas Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Beata Drzewieniecka Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol