Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20220928
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2221 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>57 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 98 57 05 1998 119 135 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wisła - rzeka żeglowna</TitleText> A01 Marek A. Michalski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol