Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2182 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>59 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 0 59 05 2000 73 87 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Porównanie wybranych metod modelowania powierzchni na przykładzie powierzchni dna morskiego</TitleText> A01 Jacek Łubczonek Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol