Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200924
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2170 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>60 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 60 05 2001 31 41 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wpływ zakładów energetycznych z okolic Szczecina na stan zaolejenia wód Odry</TitleText> A01 Józef Kirkiewicz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Janusz Chrzanowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Bohdan Bieg Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Ryszard Pikuła Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol