Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200924
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2130 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>63 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 63 05 2001 81 90 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Analiza statystyczna dynamiki przeładunków, według grup towarowych, w porcie szczecińskim w latach 1994-2000</TitleText> A01 Katarzyna Kędzierska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Joanna Tuleja Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol