Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20190818
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2108 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>65 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 2 65 05 2002 33 39 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Sterowalność dynamicznego układu stacjonarnego w ujęciu rachunku operatorów Bittnera</TitleText> A01 Andrzej Banachowicz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol