Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2093 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>65 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 2 65 05 2002 199 213 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Morska infrastruktura nawigacyjna: jej skład, projektowanie i tendencje rozwoju</TitleText> A01 Zdzisław Kopacz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Wacław Morgaś Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Józef Urbański Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 eng