Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20190818
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2090 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>65 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 2 65 05 2002 237 247 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Aktualny stan bezpieczeństwa w polskiej żegludze śródlądowej</TitleText> A01 Marek A. Michalski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol