Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1964 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>45 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 93 45 05 1993 61 78 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Normalizacja morskich map nawigacyjnych</TitleText> A01 Bogusław Sokołowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol