Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1845 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>71 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 3 71 05 2003 233 244 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Możliwości i ograniczenia prognozowania stanu technicznego i odnów urządzeń siłowni okrętowych</TitleText> A01 Janusz Lemski Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 01 pol