Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1817 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>72 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 3 72 05 2003 57 67 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Utworzenie Korytarza Doliny Odry szansą dla portów morskich ujścia Odry</TitleText> A01 Anna Galor Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol