Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1807 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>72 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 3 72 05 2003 175 190 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Badanie jakości towarów z krajów zamorskich Cz. II. Warunki fizykochemiczne uwalniania i oznaczania dialdehydu malonowego (MDA) w ziarnach kakaowych i ich produktach</TitleText> A01 Tadeusz Witas Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Grzegorz Mołodowicz 78-100 Kołobrzeg, ul. Budowlana 23/21 01 pol