Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1749 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 90 39 05 1990 64 82 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Udział ilościowy promieniowania w ogólnym bilansie cieplnym podczas spalania pojedynczej kropli paliwa</TitleText> A01 Marek Kapuściński Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol