Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230325
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1747 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 90 39 05 1990 113 131 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Rola rozkładu energetycznego światła rozproszonego przy pomiarze zapylenia powietrza</TitleText> A01 Józef Kirkiewicz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Zbigniew Bobrowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Janusz Chrzanowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol