Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210924
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1689 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>31 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 87 31 05 1987 127 153 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Modyfikowane dyspersje poliurstanów jonowych. Czść II. Zastosowanie do prepanowania materiałów sieciowych</TitleText> A01 Jan Krupowies Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol