Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200924
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1688 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>31 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 87 31 05 1987 155 167 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Dobór modelowego reaktora do utylizacji siarczanu zelazawego za pomocą amoniaku</TitleText> A01 Halina Ratajska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Waldemar Trześniowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol