Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1673 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>34 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 88 34 05 1988 79 84 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Pomiarowy przetwornik pojemnościowy w tzw. wersji koszykowej</TitleText> A01 Jerzy Mirski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol