Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1653 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>33 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 88 33 05 1988 169 181 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Reprodukcja tonażu trampowego w Polskiej Żegludze Morskiej w latach 1971-1985</TitleText> A01 Ryszard Witek Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol