Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1650 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>33 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 88 33 05 1988 223 233 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Właściwości sztauerskie drewna w transporcie morskim</TitleText> A01 Andrzej Kryżan Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol