Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230325
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1605 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>28 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 28 05 1986 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Kierunki badań naukowych w Instytucie Nawigacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie</TitleText> A01 Aleksander Walczak Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol