Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1602 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>28 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 28 05 1986 43 62 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Badania możliwości prowadzenia statku za pomocą radaru po torze wodnym oznakowanym parami staw</TitleText> A01 Stanisław Gucma Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Jerzy Hajduk Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol