Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1576 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 7 45 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wpływ wykształcenia, rynku pracy oraz regulacji prawnych na niektóre czynniki warunkujące zatrudnienie absolwentów wyższej szkoły morskiej w Szczecinie</TitleText> A01 Stefan Leszek Jaworski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol