Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1575 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 47 84 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Zatrudnienie absolwentów wyższej szkoły morskiej w Szczecinie z lat 1974-1982 w świetle systemu uwarunkowań</TitleText> A01 Jolanta Gaj Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Stefan Leszek Jaworski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol