Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1573 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 95 123 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Narzędzia połowu polskiego rybołówstwa kutrowego w latach 1973-1983</TitleText> A01 Henryk Litwinowicz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol