Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230325
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1570 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 157 175 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wyniki badań właściwości aerodynamicznych nowych modeli rozpornic</TitleText> A01 Jerzy Kosiński Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol