Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1564 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 221 238 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Tabele określania zakresów oraz kątów szerokości wiązek saonarów w zależności od kołysań statku</TitleText> A01 Jerzy Plechowiak Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol