Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1559 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 269 279 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Jubileusze w Instytucie Rybołówstwa Morskiego w roku 1985</TitleText> 01 pol